Промоція книжки Павла Смоленського “Сироп з полину”

Український Дім у Варшаві (вул. Заменґофа 1)
16 листопада 2017, год. 18.00

У 2017 році припадає 70-та річниця акції “Вісла”. З цієї нагоди Видавництво “Чарне” опублікувало книжку “Сироп з полину” Павла Смоленського. Запрошуємо на її промоцію сполучену з дискусією за участю автора, Петра Тими (Об’єднання українців в Польщі) та Збіґнева Рокіти (Нова Сходня Європа).
Після зміни границь у ПНР залишилося сімсот тисяч українців. Вони не підходили новій державі, тому влада у 1947 році постановила “остаточно вирішити українську проблему”. Почалися депортації, які охопили усіх “підозрюваних про причетність до українців”, включаючи лемків та змішані польсько-українські родини. Масова акція тривала три місяці. Деякі дослідники вважають, що вона закінчилася у вересні-жовтні 1947 р., але менш систематичні вивезення тривали ще протягом довгих років. В сумі вивезено 140-150 тисяч осіб. У багатьох селах в Бещадах, Низьких Бескидах, Люблінщині, Холмщині настала тиша. Вигнанці замешкали кілька сотень кілометрів далі, поблизу Ольштина, Моронґа, Ґіжицька, Венґожева, у зеленогірському воєводстві, Нижній Силезії, Західному Помор’ї. З цього часу вони жили зі страхом, що переказувався з покоління на покоління.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Integracja poprzez literaturę” współfinansowanego przez m. st. Warszawę.
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu projekt „Nasz Wybór – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna przystań”.