Міжнародна конференція докторантів, студентів і молодих науковців „Quo vadis Україна? Парадигми, концепції, візії…”

Іванна КИЛЮШИК

11-12 травня в Українському Домі у Варшаві відбулась міжнародна наукова конференція докторантів, студентів і молодих науковців „Quo vadis Україна? Парадигми, концепції, візії…”. Конференцію організували члени кола докторантів „Ucrainica”: Іванна Килюшик, Еміль Хруль, Олександр Пустовий, Олександр Аврамчук, Євген Мацелюх. Фонд „Наш Вибір” став партнером конференції, а почесний патронат надало Посольство України в Республіці Польща.

Учасниками конференції стали студенти та докторанти з українських та польських університетів: Національного університету „Острозька академія”, Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, Варшавського університету, Польської академії наук, Варшавської школи економіки, Ягеллонського університету, Вроцлавського університету та Університету Марії Кюрі-Склодовської.

Конференцію офіційно відкрила голова Фонду „Наш Вибір” Мирослава Керик.

Перша панель: „Україна vis-a-vis Європа. Західний вимір зовнішньої політики України” була присвячена перегляду  концепції західної політики України, тобто відносин України з західними країнами: Вишеградської групи, ГУАМ, Східного партнерства та країнами-членами Європейського Союзу. На цій панелі виступили: Агнєшка Варсевіч з темою „Правові аспекти дороги України до Європейського Союзу”, Любов Корнійчук з темою „Проблеми та перспективи співробітництва Вишеградської групи та України на сучасному етапі” та Віталія Кліментьєва з темою „Трансформація субрегіональної політики України на пострадянському просторі після розгортання російсько-українського конфлікту (2014 –  сьогодні)”. Модератором панелі був Еміль Хруль. Дискутанткою була доктор політичних наук Олександра Іванюк.

Друга панель: „Українська міграція: проблеми та виклики” була присвячена сучасній міграції громадян України: причинам, кількості та її наслідкам. На цій панелі виступили: Патриція Гузіковська з темою „Виклики для українського ринку праці в умовах масової трудової еміграції”, Іоанна Степанюк з темою „Діти українських іммігрантів у польському освітньому просторі”, Діана Карінбаєва „Українці Казахстану: динаміка численності, географія розселення та етнокультурні об’єднання” та Іванна Килюшик з темою „Українська міграція до Польщі: причини, кількість, характер”. Модератором панелі був Еміль Хруль. Дискутанткою була доктор соціальних наук Іоанна Степанюк.

Третя панель: „Польсько -українські стосунки” була присвячена проблематиці відносин України з Польщею.  На цій панелі виступили: Олександр Шевченко з темою „Польща в українських концепціях закордонної політики”, Олексій Ліончук з темою „Польсько-українські стосунки в розрізі історичної політики в кін. ХХ на поч. ХХІ століття” та Єжи Літвінов з темою „Вплив тісної економічної співпраці між Польщею та Україною на відносини між Україною та ЄС”. Модератором панелі був Олександр Аврамчук. Дискутантом був доктор Казімєж Вуйціцький – журналіст, історик, політолог, викладач Варшавського університету.

Четверта панель: „Пострадянська трансформація України: освіта, культура, ідентичність” була присвячена пострадянській трансформації України як незалежної держави, трансформації української культури як відповіді на різні соціальні виклики, змінам українського суспільства та формуванню нової ідентичності в умовах незалежності. На цій панелі виступили: Тетяна Оуергі з темою „Україна очима молодого покоління українців за кордоном: питання громадянської свідомості чи національної ідентичності?”, Віктор Можгін з темою „Важливість української мови в процесі формування національної ідентичності в Україні”, Зоряна Гнатів з темою „Інтеграційні процеси в освітньому середовищі: Європейський союз та Україна”, Біскуб Ірина та Данильчук Анна з темою „Мовна політика Європейського Союзу як навчальний предмет в Україні” та Андрій Куцик з темою „Соціальні мережі, як фактор прояву політичної культури в Україні”. Модераторкою панелі була Іванна Килюшик. Дискутантом був Олександр Пустовий – директор Української суботньої школи Варшави для громадян України Фонду „Наш Вибір”.

П’ята панель: „Україна versus Росія. Східний вимір зовнішньої політики України” була присвячена проблематиці відносин між Україною та Росією. На цій панелі виступили: Якуб Сьотор  з темою „Україна і транзит російського газу до країн ЄС. Сучасний стан та перспективи розвитку”, Пшемислав Далек з темою „Майбутнє України в контексті політичного та економічного реалізму”, Юліта Комоса з темою „Російська історична політика як загроза для української безпеки” та Міхал Лютек з темою „Безпека повітряного простору України в контексті збиття літака MH17”. Модератором панелі був Олександр Пустовий. Дискутанткою була Ольга Попович – аналітик Центру аналізу пропаганди та дезінформації.

Шоста панель: „Візії держави в українській політичній думці”, була присвячена віз’ям і проектам будівництва та реформування української держави, створеним протягом минулого століття. На цій панелі виступили: Наталя Ткачик з темою „Образ Русина в текстах іноземних мандрівників”, Аліна Завада з темою „Образ українця в газеті „ Польське Слово ” в номерах з 1948 року”, Еміль Хруль з темою „Студіум сучасного українського незалежного театру”, Олександр Пустовий з темою „Від Сяну до Дону? Національна територія у гімнах. Україна у центрально-європейському контексті”, Олександр Аврамчук з темою „УНР чи УРСР?: Українська радянська державність у баченні інтелектуальної еміграції у США (1945-1991)” та Євген Мацелюх з темою „Концепції держави у польському та українському праворадикальному дискурсі у міжвоєнний період”. Модераторами панелі були Євген Мацелюх та Еміль Хруль. Дискутантом був професор Томаш Стриєк – історик, політолог, керівник Відділу історії східних земель Інституту політичних студій Польської академії наук.